ALERGIE u dětí z pohledu celostní medicíny

Komu je určené:

Všem maminkám dětiček, které trpí alergiemi různých typů a které to chtějí změnit.

Cíl:

Cílem kurzu je projít problematiku vzniku alergií na úrovni fyzické – vliv prostředí, oslabené imunity, výživy, a mentální – rodinné a vztahové souvislosti.

 

O kurzu:

Občas se děti a dospělí stávají citlivými na běžné věci, jako jsou potraviny, zvířata, rostliny. Proč je tolik dětí již od raného věku postiženo alergií? Každá alergická reakce má svoji příčinu na úrovni tělesné, mentální nebo duchovní. Alergie ve své podstatě není nemoc, ale symptom, kterým k nám tělo promlouvá. Pokud ji odhalíme a odstraníme, alergie zmizí. Téměř každá alergie je léčitelná nebo do určité míry krásně zvládnutelná.

Příčiny alergií můžeme rozdělit do několika úrovní, tyto se obvykle u nemocných ještě různě kombinují. Pro úspěšnou léčbu je dobré poznat, která úroveň je v oslabení a zapracovat na ní.

 

Náplň kurzu:

  • Oslabování vrozené imunity léky, předčasným očkováním, potlačováním symptomů nemoci versus léčivá síla horečky a obnova imunitní rovnováhy.
  • Nutričně chudá strava versus vyvážená a bohatá strava pro tělo a duši.
  • Narušená rovnováha příznivých střevních bakterií versus zdravé střevo, optimalizace zažívání a obnova střevní mikroflóry
  • Eliminace alergenů a provokačních faktorů z prostředí, snížení zátěže těžkými kovy versus „zdravě čistá“ domácnost.
  • Strach versus podpora zdravého rodinného prostředí, bezpodmínečný zdroj bezpečí.

 

 

 

Pro dětský organismus je často lehčí nemoci se bránit než ji nechat rozvinout. My mu v tom můžeme napomoci širokou škálou kroků, které vedou k jedinému cíli – ke zdraví. Stačí se zamyslet, která z úrovní je postihnutá, do jaké míry a v jaké kombinaci a poté zvolit TU SVOJI CESTU KE ZDRAVÍ. Je to jen na Vás.

 

Lektorka:

Mgr. Simona Brusová

Vystudovala jsem obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Státní závěrečnou zkoušku jsem podstoupila z Veřejného zdravotnictví, Epidemiologie a její možnosti v ochraně veřejného zdraví a Hygieny a její možnosti v ochraně veřejného zdraví.

Ve své praxi jsem našla největší seberealizaci jako terapeutka na soukromé klinice celostní medicíny v Praze, kde jsem zaštiťovala klientelu s širokou škálou onemocnění. V rámci své praxe terapeutky jsem pečovala také o onkologické klienty, kteří na klinice podstupovali celostní terapii či přírodní medicínu použili jako doplněk ke klasické alopatické léčbě.

Tehdy jsem poznala, že má-li být léčba úspěšná, je za potřebí propojit prevenci rizikového chování, využít sílu přírodní medicíny ať už v podobě bylin, homeopatie, doplněním tělu nezbytných komponentů aj., společně s klientem nalézt vliv vnějších skutečností rodinných, vztahových či sociálních a pracovat tak na všech úrovních těla.

Na svých webových stránkách www.biobrusinka.cz poskytuji informace, jak přirozeně působit na zdraví maminek i miminek.